'

Biznis kultúrne centrum pre Čínu

pictures

Predstavenie kultúrneho centra

  • zameriava sa na zefektívnenie spolupráce medzi Číňanmi a Európanmi
  • poskytuje tréningy a konzultácie šité na mieru zákazníkovi, pričom sa sústreďuje na jeho ciele a potreby, ako aj očakávania zákazníkových klientov
  • je zacielené na zmenu konkurenčnej nevýhody, ktorá je daná kultúrnymi rozdielmi, na komparatívnu výhodu oproti konkurencii
  • pomáha porozumieť kultúrnym rozdielom, ktoré majú vplyv na výkon spoločnosti a následne vhodne nastaviť manažment, spoluprácu a komunikáciu multikultúrnej organizácie a vybudovať efektívne podnikanie založené na dôvere