'

Čínština pre deti

pictures

Čínština pre deti

Je čínština vhodná pre Vaše dieťa? Tu je pár dôvodov na zváženie:

 • Čínštinou hovorí približne každý piaty človek na zemeguli.
 • Budúcnosť patrí Ázii. Čína má druhú najsilnejšiu ekonomiku na svete a podľa (prognóz sa stane číslom jeden, a ani to nepotrvá veľmi dlho. Kľúčom k zachyteniu (tohto trendu je čínština.
 • Čínština pre biznis. Kto robí biznis s Čínou potvrdí Vám, že momentálne sa v Číne bez čínštiny nepohnete. Spoliehame sa na to, že Číňania sa naučia anglicky. Oni sa učia, ale pre nich je to ťažký jazyk, mnohým z nich sa nedá rozumieť a navyše čínska biznis kultúra je založená na vzťahoch a tie sa veľmi ťažko budujú na angličtine.
 • Učením sa jazyka spoznávame kultúru. Čínština umožňuje spoznať dedičstvo najstaršej kontinuálnej civilizácie, ktorá sa zachovala do dnešných čias. A keď sa prenesieme z minulosti do súčasnosti uvidíme, že svet biznisu speje k prepojeniu viacerých kultúrnych svetov a vytvoreniu úplne novej firemnej kultúry, ktorá sa ale ťažko chápe len naším myslením, bez znalosti iných kultúr, preto je načase posúvať hranice našich interkultúrnych schopností.
 • Číňania sa učia veľa od nás Európanov. Zavrieť pred konkurenciou dvere nikdy neviedlo k dobrému riešeniu. Mali by sme využiť možnosti na spoluprácu a vzájomné učenie sa a obohatenie. Inak sa nám môže ľahko stať, že tí, čo budú zaostávať, budeme my.
 • V USA a Veľkej Británii prebiehala obdobná polemika ohľadom učenia sa čínštiny v rokoch 2006 -2007. Sme už trocha pozadu, ale je len na nás, či naskočíme do vlaku, ktorý nám otvorí nové príležitosti.
 • Učenie sa čínštiny mimoriadne povzbudzuje kreativitu a rozvíja mozog, pretože pri čínskej jazykovej logike a logike znakov (ideogramov a piktogramov) zapájame iné myslenie ako by sme zapájali pri učení sa nám blízkeho jazyka.
 • V neposlednom rade je to jedno veľké dobrodružstvo, veľká hra, neustále objavovanie.Je mimoriadne dôležité nájsť kvalitného učiteľa, ktorý Vás motivuje, pozná zásady fungovania pamäte a uľahčí Vám štúdium. Ďalším dôvodom je to, že pokiaľ získate zlé jazykové návyky, nepreučí Vás to už ani čínsky Komenský.

A aké sú najčastejšie obavy z čínštiny?

 • Čínština je príliš ťažká. Áno aj nie. Čínština nie je taká ťažká ako si možno väčšina z nás predstavuje. Má relatívne jednoduchú gramatiku bez skloňovania, časovania a slovesá majú vo všetkých časoch rovnaký tvar. Na druhej strane je náročná na čas, pretože okrem nových slov sa treba naučiť vyslovovať v správnych tónoch (menia totiž význam slova) a znakové písmo. Existuje však veľa pamäťových pomôcok, aby sme to zvládli.
 • Na čínštinu je potrebné mať talent. Nie, na čínštinu nie je potrebné žiadne špeciálne nadanie, treba si ju proste „odmakať“.
 • U nás nie je veľa možností učiť sa čínštinu.Ak máte záujem o kurz čínštiny pre Vás alebo Vaše dieťa, neváhajte nás kontaktovať: info@culturebridge.eu, 0902 410 499.